Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở miền núi phía bắc (Kỳ 1)

Ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956) với mục tiêu: Đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn... Qua gần 10 năm thực hiện đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, nhưng cũng nảy sinh những khó khăn, bất cập, gây thất thoát, lãng phí cần được xem xét chấn chỉnh.


Những hạn chế, bất cập trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009. Đến nay, qua hơn sáu năm triển khai thực hiện, việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.


Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chuyển mạnh theo đầu ra

Sáng 31/10, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những giải pháp đột phá đào tạo nghề cho lao động nông thôn và những giải pháp đột phá để thu hút vốn đầu tư ngoài khu vực nhà nước.


Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Cần cách làm mới, hướng đi mới

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1956) được triển khai rộng rãi đã và đang tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng vạn người dân Thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần có những cách làm mới, hướng đi mới.


Gỡ khó trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho ý kiến về tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo; phương án sắp xếp nâng cao chất lượng các trường trung cấp, cao đẳng giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố.


;