Lâm Đồng đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Lâm Đồng đang đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao nên nhu cầu lao động đã qua đào tạo rất lớn. Tuy nhiên tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo mới đạt trên 16%

Lâm Đồng đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay tổng số lao động nông thôn trên địa bàn dao động từ 650.000 – 750.000 người. Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề theo chính sách của đề án 1956 là hơn 22.000 người. Số người có việc làm sau đào tạo đạt 97%.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn. Lao động tham gia học nghề có ý thức cao hơn, góp phần nâng cao tay nghề trong sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế xã hội. Những nghề tổ chức đào tạo chủ yếu nhằm phục vụ sản xuất tại gia đình người học như: Trồng và chăm sóc cà phê; trồng dâu nuôi tằm; kỹ thuật chăn nuôi bò cái, lợn thịt…
Tuy nhiên, so với nhu cầu, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề còn khá khiêm tốn, mới đạt trên 16% Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Lâm Đồng đã có chính sách và đang tập trung đẩy mạnh, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, tăng cường liên kết các đơn vị đào tạo với doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để có được nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, đặc biệt là quan tâm hơn tới các đối tượng thuộc diện ưu đãi, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người có đất nông nghiệp bị thu hồi…
lamdongtv.vn


Tin khác

;