Bắc Kạn: Hỗ trợ gần 19.000 lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, qua đó góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho nhiều người dân.

Bắc Kạn: Hỗ trợ gần 19.000 lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp

Thu hoạch sản phẩm nông nghiệp
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã hỗ trợ gần 19.000 lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp, trong đó có gần 15.000 lao động được hỗ trợ theo Quyết định 1956 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; gần 4.000 lao động được hỗ trợ học nghề theo Quyết định 1600 của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi được đào tạo, người lao động ở nông thôn đã chủ động hơn trong sản xuất, áp dụng các kiến thức đã học để mở rộng sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và chất lượng sản phẩm, tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống...Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo của tỉnh hiện mới chỉ đạt gần 10%. Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 3.600 lao động nông thôn được qua đào tạo nghề và ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn./.
backantv.vn


Tin khác

;