BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

What is the best private Mekong Delta tour for you?

  • 46 lượt xem
  • Bài cuối 5 tuần trước
kimsangtang đăng 24 Tháng Năm 2020

If you love discovering beautiful places in Vietnam, you may have heard of the Mekong Delta in the South of this country. It is a large region which is nearly 40,000 square kilometers. Coming to the Mekong Delta, also known as the Nine Dragon river delta, you will have an opportunity to see a vast maze of swamps, rivers as well as islands. Normally, the tour to Mekong Delta will last for 1 to 2 days and the departure will be in Ho Chi Minh City. 

 

kimsangtang đăng 5 tuần trước

If you love discovering beautiful places in Vietnam, you may have heard of the Mekong Delta in the South of this country. It is a large region which is nearly 40,000 square kilometers. Coming to the Mekong Delta, also known as the Nine Dragon river delta, you will have an opportunity to see a vast maze of swamps, rivers as well as islands. Normally, the tour to Mekong Delta will last for 1 to 2 days and the departure will be in Ho Chi Minh City. 

 

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn