BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Vietnam private van

  • 233 lượt xem
  • Bài cuối 24 Tháng Năm 2020
kimsangtang đăng 21 Tháng Năm 2020

Vietnam Private Van company offers for you car rental with driver in Vietnam, basic English speaking driver ( not a tour gudie as his English is basic at all ) for these tours customized, business trip, private airport taxi transfers service all in Vietnam airports.https://vietnamprivatevan.com/

kimsangtang đăng 23 Tháng Năm 2020

Vietnam Private Van company offers for you car rental with driver in Vietnam, basic English speaking driver ( not a tour gudie as his English is basic at all ) for these tours customized, business trip, private airport taxi transfers service all in Vietnam airports.
https://vietnamprivatevan.com/

kimsangtang đăng 24 Tháng Năm 2020

Vietnam Private Van company offers for you car rental with driver in Vietnam, basic English speaking driver ( not a tour gudie as his English is basic at all ) for these tours customized, business trip, private airport taxi transfers service all in Vietnam airports.
https://vietnamprivatevan.com/saigon-to-mui-ne-by-private-van.html

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn