BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Người học nghề được hỗ trợ để học nghề ở trình độ nào?

  • 853 lượt xem
  • Bài cuối 27 Tháng Tư 2019
thaibinh đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

.

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

Người học nghề được hỗ trợ để học nghề ở trình độ nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng); (Quyết định số 1956/QĐ-TTg)

qdung đăng 27 Tháng Tư 2019

Có giới hạn về trình độ đầu vào không ad ?

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn