BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

kissmovies

kissmovies

Tham gia: 25 Tháng Ba 2020

Online lần cuối: 26 Tháng Ba 2020

Bài gửi: 1

Số điểm : 1

Tuổi: 30

Vị trí: 5024 Eagles Nest Drive - Cedar Grove - California - United States

Website: https://kissmovies.yt/

Twitter: https://twitter.com/kissmovies09

Facebook: https://www.facebook.com/movies.kiss.906

Hoạt động thảo luận

Đang tải...
Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn