BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

kinhtephapluat

kinhtephapluat

Tham gia: 24 Tháng Tư 2020

Online lần cuối: 24 Tháng Tư 2020

Bài gửi: 1

Số điểm : 1

Tuổi: 27

Vị trí: Vinh - Nghe An - Viet Nam

Website: http://kinhtephapluat.com.vn/

Twitter: https://twitter.com/kinhtephapluat

Facebook: https://www.facebook.com/baomoitin24h

Hoạt động thảo luận

Đang tải...
Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn