BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Hoạt động

kimsangtang

kimsangtang Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 ngày trước

Jamesstili

Jamesstili Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

thaibinh đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

19 Tháng Giêng 2020

Kỷ niệm đầu tiên

nongdan đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

15 Tháng Giêng 2020

Kỷ niệm đầu tiên

huongvm đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

07 Tháng Giêng 2020

Kỷ niệm đầu tiên

quantri đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

06 Tháng Giêng 2020

vietnamtravelguide

vietnamtravelguide Là một thành viên mới trong diễn đàn

02 Tháng Giêng 2020

Kỷ niệm đầu tiên

sangtv đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

01 Tháng Giêng 2020

gon

gon Là một thành viên mới trong diễn đàn

29 Tháng Sáu 2019

Hà Quỳnh

Hà Quỳnh Là một thành viên mới trong diễn đàn

27 Tháng Sáu 2019

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn