BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Hoạt động

beplephan

beplephan đã cập nhật thông tin cá nhân

1 giờ trước

beplephan

beplephan đã cập nhật thông tin cá nhân

1 giờ trước

beplephan

beplephan Là một thành viên mới trong diễn đàn

1 giờ trước

quaquangbinh

quaquangbinh đã cập nhật thông tin cá nhân

2 ngày trước

quaquangbinh

quaquangbinh Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 ngày trước

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN đã cập nhật thông tin cá nhân

6 ngày trước

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN Là một thành viên mới trong diễn đàn

6 ngày trước

Fun88comvn

Fun88comvn Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 tuần trước

kissmovies

kissmovies đã cập nhật thông tin cá nhân

2 tuần trước

kissmovies

kissmovies Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 tuần trước

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn