BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Hoạt động

MawikDow

MawikDow Là một thành viên mới trong diễn đàn

15 phút trước

bernaldinobest https://wikipedia.org 6902244

bernaldinobest https://wikipedia.org 6902244 Là một thành viên mới trong diễn đàn

Hôm qua

astralcitybd

astralcitybd Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 ngày trước

Annehdshg

Annehdshg Là một thành viên mới trong diễn đàn

4 ngày trước

fben88

fben88 đã cập nhật thông tin cá nhân

2 tuần trước

fben88

fben88 đã cập nhật thông tin cá nhân

2 tuần trước

fben88

fben88 Là một thành viên mới trong diễn đàn

2 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

qdung đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

2 tuần trước

fb88vin

fb88vin đã cập nhật thông tin cá nhân

3 tuần trước

fb88vin

fb88vin Là một thành viên mới trong diễn đàn

3 tuần trước

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn