BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Hoạt động

gon

gon Là một thành viên mới trong diễn đàn

29 Tháng Sáu 2019

Hà Quỳnh

Hà Quỳnh Là một thành viên mới trong diễn đàn

27 Tháng Sáu 2019

qdung

qdung đã cập nhật thông tin cá nhân

23 Tháng Tư 2019

qdung

qdung đã cập nhật thông tin cá nhân

23 Tháng Tư 2019

qdung

qdung Là một thành viên mới trong diễn đàn

23 Tháng Tư 2019

viet_an

viet_an Là một thành viên mới trong diễn đàn

19 Tháng Ba 2019

Kỷ niệm đầu tiên

admin đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

21 Tháng Mười Hai 2018

Kỷ niệm đầu tiên

tiecnq đã được trao tặng Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ (2 Số điểm)

06 Tháng Mười Hai 2018

thaibinh

thaibinh Là một thành viên mới trong diễn đàn

06 Tháng Mười Hai 2018

quantri

quantri Là một thành viên mới trong diễn đàn

06 Tháng Mười Hai 2018

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn